Členské a oddílové příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky TJ
mládež do 18 let a důchodci od 65 let: 400,- Kč/rok
dospělí od 18 let: 800,- Kč/rok

Oddílové příspěvky
Mládež bez lodě: 100.- Kč/rok
Mládež s lodí: 200,- Kč/rok
Dospělí (s lodí i bez lodě): 200,- Kč/rok
V případě umístění 2. lodě dalších 200,- Kč/rok (pokud je v loděnici místo - po domluvě s předsedou oddílu)

Neodpracované brigády
Za každou neodpracovanou hodinu (členská povinnost je 6 hod. za rok, při dovršení věku 15 let v daném roce) je nutno uhradit 100,- Kč/rok. Přehled odpracovaných hodin je v horním menu (Oddílové informace - Brigádnické hodiny).

Penále za pozdní zaplacení příspěvků
Za každý započatý měsíc opoždění platby: 100,-Kč

Celková výše příspěvků

je dána součtem všech 4 výše uvedených položek (Členské příspěvky + Oddílové příspěvky + event.Neodpracované brigády + Penále za pozdní platbu příspěvků).

Placení příspěvků

Příspěvky je nutné zaslat na účet oddílu nebo předat Laďce Fajfrlíkové a nebo Jirkovi Mrkosovi do 29. 2. 2020.
Číslo účtu je 276227513/0300.
Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo a nebo ještě lépe uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.