Parkování u playspotu

Zákaz vjezdu automobilů na cestu podél náhonu a zahrádek k zařízení playspotu. Všechna vozidla parkují na volné ploše před cestou k playspotu.
- tato informace doplněna do základních pravidel provozu playspotu.