Rozbor vody z Č. Vrbného

Z mailu od Jirky: 

Ahoj Králíku, 
možná by naše členy zajímalo složení vody a problémy s tím spojené na kanále v Českém Vrbném viz.níže a příloha. Dej to prosím na naše stránky. 
Díky pěkný den. 
Ahoj Jirka. 

Ahoj, 

už týden mi nedá spát moribundus, který jsem si přivezla z Vrbného. 

Minulý týden se tam posrala a poblíla reprezentace ze Slovinska, ti si 
nechali udělat rozbor vody. 

Píšou to se spoustou vykřičníků a stejně jako já se podivují, jak to vůbec 
možné. Tak doufám, že se už konečně někdo nahlas ozve a začne se ta jedovatá 
voda řešit. 
No a já si jdu zítra vysedět frontu k doktoru a přiznám se, jak vášnivě jsem 
objímala záchodovou místu a dokupovávala toaleťák a furt mi něco je. 

  

A ušetřím gůglení a přikládám rovnou popis sajrajtu: 
  

Pseudomonas aeruginosa (syn. Bacterium pyocyaneum).  Je značně rezistentní 
vůči antibiotikům a je pečlivě sledována v lékařství, hygienické a 
potravinářské mikrobiologii. 

Žije v půdě a ve vodě (i odpadní voda). 


V napadeném těle bakterie rodu Pseudomonas produkují řadu látek, z nichž 
mnohé jsou toxické(https://cs.wikipedia.org/wiki/Toxin). Patří k nim 
pyocyanin 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyocyanin&action=edit&redlink=1
(váže se na flavoproteiny(https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavoprotein) v 
elektronovém transportním řetězci 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%BD_transportn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec
), lecitináza 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lecitin%C3%A1za&action=edit&redlink=1
(způsobuje rozklad lecitinu(https://cs.wikipedia.org/wiki/Lecitin) a tím 
zejména rozklad krvinek(https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemol%C3%BDza)), 
kolagenáza(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen%C3%A1za) (r ozkl&aac ute;dá 
kolagen a tím narušuje zejména vazivovou 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Vazivo) tkáň), lipázy 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%A1za) (rozklad tuků), hemolysiny 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemolysin&action=edit&redlink=1
(rozklad krvinek) a fluorescein(https://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorescein). 
Výsledkem souhry těchto a dalších jedovatých látek je v lidském těle 
chudokrevnost(https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudokrevnost), nekróza 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nekr%C3%B3za) (odumírání) tkání a poškození 
nervové soustavy(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava).[11
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas#cite_note-atsu-11

Pseudomonády, zejména P. aeruginosa 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa), ale i např. P. 
oryzihabitans 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudomonas_oryzihabitans&action=edit&redlink=1
[12] 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas#cite_note-Levitski-Heikkila_2005-12
a P. plecoglossicida 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudomonas_plecoglossicida&action=edit&redlink=1
,[13](https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas#cite_note-Nishimori_2000-13
jsou původci významných infekčních onemocnění člověka nebo jiných živočichů. 
Zejména infekce P. aeruginosa u člověka působí velké problémy v nemocničním 
prostředí (těžko léčitelné tzv. nozokomiální infekce 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocni%C4%8Dn%C3%AD_n%C3%A1kaza)). Vyvolává 
široké spektrum chorob: zánět průdušek 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1n%C4%9Bt_pr%C5%AFdu%C5%A1ek), zánět 
plic 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1n%C4%9Bt_plic&action=edit&redlink=1
, záněty různých ran a popálenin na kůži, infekce související s katetry 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%A9tr) v močové trubici 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dov%C3%A1_trubice), infekce ucha a 
očí, ale i celotělní často fatální záněty (bakteriémie 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteri%C3%A9mie)). Zvláště u pacientů s  
cystickou fibrózou nebo s jinými onemocněními je obvykle infekce 
pseudomonádami smrtelná.[14] 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas#cite_note-microbio-14

Infekce způsobují u člověka i blízce příbuzné rody, z nichž některé byly 
dříve řazeny mezi pseudomonády. Proto se uvádí nemoc vozhřivka 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozh%C5%99ivka), způsobená bakterií 
Pseudomonas mallei (dnes Burkholderia mallei 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Burkholderia_mallei&action=edit&redlink=1
) a vzácně přenosná na člověka, nebo melioidóza 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Melioid%C3%B3za&action=edit&redlink=1
, způsobená bakterií Pseudomonas pseudomallei (dnes Burkholderia 
pseudomallei 
(https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Burkholderia_pseudomallei&action=edit&redlink=1
).[11](https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas%20#cite_no%20te-atsu-11

  

Escheria coli - součástí bioflory střev i u člověka a jiných teplokrevných 
živočichů, proto je používána jako indikátor fekální kontaminace vod.Jako 
potencionální patogen může být původcem infekcí močových cest, průjmových 
onemocnění, bakteriémií a meningitid. 

Některý druh u slabšího jedince může poškodit ledviny (zejména u dětí). I 
tenhle sajrat je rezistentní na některá antibiotika. 
   

K těm černejm scénářům je třeba mít dispozice, prodělané nějaké onemocnění 
ale i problémy s imunitou dokážou pořádně zatopit v kombinaci s těmahle 
sajrajtama. 

  

PROSTĚ JIM TAM VYLEPÍM LEBKU A ZKŘÍŽENÝ HNÁTY!