Třicátý tábor Žlutého kvítku

Věnováno všem bývalým i současným členům našeho oddílu mládeže

30 let

v historii to není až tak mnoho, ale v lidském životě už to něco znamená.

A víte, co je báječné ?!

Vy všichni jste se stali neoddělitelnou součástí bohaté 30-leté historie tohoto oddílu.

Blahopřeji k vašemu (našemu) výročí. Za celou tou dobou stojí spousta vaší dobré práce, společně prožitých dobrodružství, romantika večerů u táborových ohňů, přátelství jednotlivců a celých kolektivů…

 

Zcela osobně děkuji, že jsem měl tu čest být od samého začátku „u toho“ a opodál sledovat celou dosavadní existenci Žlutého kvítku a snad být i trochu nápomocen…

Přeji vám i do budoucna hodně zdaru, všechny ty báječné chvíle, i nadále skvělé vedoucí, prostě hodně štěstí….

Jirka Mrkos/červenec 2014