Dokončení playspotu

IMG_8395_panoramaAhoj,
s velkým úsilím a pomocí všech, kteří přispěli finančně, pracemi apod., se akce "Kalikovák" chýlí k závěru. Za to všem, jménem TJ Union Plzeň, která projekt realizuje, vyjadřuji velký dík.

Stojíme ještě před "drobnými problémy" jako je např. úprava a zpevnění přístupové cesty, úprava parkovací plochy a dokončení tribun pro diváky...
Do této chvíle jsme veškeré finanční prostředky již použili a k dokončení výše uváděných úprav bude ještě potřeba cca 70.000,-Kč (pouze materiál a za předpokladu provedení svépomocí). 

Dovoluji si proto touto cestou požádat o příspěvek pro zdárné dokončení, abychom vzniklému dílu vytvořili kvalitní a důstojné prostředí. Znáte to: "Mnoho dobré práce přijde nazmar, protože se jí neudělalo o trochu více" :-)

Číslo konta "playspot Kalikovák": 276227513/0300 variabilní symbol: 6666

Na závěr poslední informace. Sledujte, prosím, naše web. stránky, kde v brzké době zveřejníme informaci o slavnostním otevření playspotu "Kalikovák" (to je zatím pracovní název). Zváni jsou všichni příznivci jízdy na divoké vodě, ale rádi bychom i osobně poděkovali všem, kteří pomohli.


Díky, ahoj.
Jirka Mrkos
předseda TJ Union Plzeň